آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

5

تعداد شماره‌ها

16

تعداد مقالات

118

تعداد نویسندگان

176

تعداد مشاهده مقاله

118,446

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

54,506

نسبت مشاهده بر مقاله

1003.78

نسبت دریافت فایل بر مقاله

461.92

تعداد مقالات ارسال شده

250

تعداد مقالات رد شده

0

درصد عدم پذیرش

0

تعداد مقالات پذیرفته شده

1

درصد پذیرش

0

زمان پذیرش (روز)

599

تعداد پایگاه های نمایه شده

0

تعداد داوران

4

فصل نامه زبان و ادبیات فارسی از سال 1384 به عنوان مجله علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی حوزه ی ادبیات با محورهای عرفانی، حماسی، سبک شناسی، زیباشناسی بلاغی فعالیت نموده است. اکنون این مجله در زمینه های زیباشناسی و بلاغی متون ادبی و میان رشته ای، پذیرای مقاله های دانش پژوهان ارجمند است. هدف نهایی مجله کسب رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم نیز هست. و در این راستا تلاش می نماید.

 

این مجله از اخلاق علمی و نشر  بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)  تبعیت می نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 18، تابستان 1398 

2. نقش دین و اخلاق در دنیای آرمانی ‌عطارنیشابوری

صفحه 17-39

راضیه رضازاده؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام


7. تأثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

صفحه 131-150

سید طالب جلالی؛ عباس خیرابادی؛ حمید رضا سلیمانیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه