نویسنده = جواد مهربان
تعداد مقالات: 2
1. تجلّی خرافات و باورهای عامیانه در ادب فـارسی (تا قرن هشتـم هجری)

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 61-83

رضا رنجبرمکی؛ جواد مهربان؛ رضا اشرف زاده


2. بررسی عناصر محتوایی غنایی در صدای پای آب سهراب سپهری

دوره 15، شماره 17، بهار 1398، صفحه 63-73

جواد مهربان؛ قنبر قدوسیان