نویسنده = مریم عبدی
تعداد مقالات: 1
1. نقد روانکاوانة محاکمة انسان و حیوان

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 84-99

مریم عبدی؛ محمد فاضلی