نویسنده = حمید رضا سلیمانیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 131-150

سید طالب جلالی؛ عباس خیرابادی؛ حمید رضا سلیمانیان


2. تحلیل عنصر گفتوگو در داستان جنگ یازدهرخ شاهنامۀ فردوسی

دوره 15، شماره 17، بهار 1398، صفحه 99-123

محمّدرضا جمالی؛ عباس خیرآبادی؛ حمید رضا سلیمانیان؛ محمود فیروزی مقدّم