نویسنده = رضا اشرف زاده
تعداد مقالات: 3
1. نقش دین و اخلاق در دنیای آرمانی ‌عطارنیشابوری

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 17-39

راضیه رضازاده؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام


2. متناقض نمای عشق و عقل در اشعار عرفانی

دوره 14، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 71-94

مرضیه استاجی؛ رضا اشرف زاده


3. مدینۀ فاضله درالهی نامه عطار

دوره 14، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 1-23

راضیه رضازاده؛ نسرین قدمگاهی ثانی؛ رضا اشرف زاده