نویسنده = عباس خیرابادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 131-150

سید طالب جلالی؛ عباس خیرابادی؛ حمید رضا سلیمانیان