نویسنده = رضا اشرف زاده
تعداد مقالات: 8
1. شیوه پایان بخشی منظومه غنایی «سوز و گداز » نوعی خبوشانی

دوره 15، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 21-32

زینب تقی نژاد؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام


2. روان‌شناسی ‌زبان و زبان‌شناسی ‌روان در داستان رستم و سهراب

دوره 12، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 123-154

رضا اشرف زاده؛ علی روحبخش مبصری


3. اسطوره اژدها کشی در اوستا و متون حماسی

دوره 12، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 29-50

رضا اشرف زاده؛ مهدخت شاه بدیع زاده


4. اسطورۀ سیاوش در شعر معاصر فارسی

دوره 12، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 173-200

رضا اشرف زاده؛ حمیدرضا نویدی مهر


5. مدینة فاضله در منطق‌الطّیر عطّار

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 163-186

رضا اشرف زاده؛ راضیه رضا زاده


6. پیام‌های انسان‌ساز عرفان عطّار و مولانا برای بشر امروز

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 143-161

رضا اشرف زاده؛ مسعود ناروئی


7. تأثیر افکار نوافلاطونی در عرفان اسلامی ( خصوصاً در آثار عطّار و مولوی)

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 11-40

رضا اشرف زاده؛ روجا پورفرج بیگ زاده


8. تحلیل سبک‌شناسیک «مقالات شمس تبریزی» با رویکردی بر نظریه معناشناسی بنیادی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-15

رضا اشرف زاده؛ مریم السادات سنگی