نویسنده = نرگس اسکویی
تعداد مقالات: 2
2. استعارۀ مفهومی "آینه" در ادب عارفانه فارسی

دوره 12، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 26-48

نرگس اسکویی