کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی سرکشی وزیران و موبدان در شاهنامه با استفاده از داده‌کاوی

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 100-131

لیلا قربانی قره تپه


2. آیین هنر در سیاوش‌خوانی بیضایی

دوره 14، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 111-132

علی عشقی سردهی


3. شیوه های مناسب سازی داستانهای تخیّلی شاهنامه برای کودکان

دوره 14، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 65-88

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی


4. مقایسه تربیت فرزند در شاهنامه وتربیت فرزند در عصر حاضر

دوره 12، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 133-157

صدیقه میرخلف زاده


5. رودهـا در شـاهنامه

دوره 12، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 7-26

مریم جعفری؛ رضا اشرف زاده