کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 11
1. نقش دین و اخلاق در دنیای آرمانی ‌عطارنیشابوری

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 17-39

راضیه رضازاده؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام


2. متناقض نمای عشق و عقل در اشعار عرفانی

دوره 14، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 71-94

مرضیه استاجی؛ رضا اشرف زاده


3. نگاهی به تعابیر عرفانی ازآیات قرآنی درفیه مافیه مولوی

دوره 14، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 24-37

عباس عرب؛ سیده فاطمه حسینی تبار


5. بررسی مقایسه ای حجاب عرفانی در اندیشة عطّار و مولوی

دوره 14، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 66-89

کورس کریم پسندی؛ شهرام احمدی


7. گویایی و پویایی سکوت در گفتمان حکایات مصیبت‌نامۀ عطّار

دوره 13، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 67-83

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مریم رجبی نیا


8. مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطّار

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 73-95

حسین قاسمی فرد؛ رضا اشرف زاده؛ محمد قاسمی


10. نگاهی به بینش انتقادی عطّار نیشابوری

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 83-88

بتول فخر اسلام