کلیدواژه‌ها = شعر و نثر فارسی
تعداد مقالات: 1
1. تجلّی خرافات و باورهای عامیانه در ادب فـارسی (تا قرن هشتـم هجری)

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 61-83

رضا رنجبرمکی؛ جواد مهربان؛ رضا اشرف زاده