کلیدواژه‌ها = عطّار
تعداد مقالات: 17
1. بررسی مقایسه ای حجاب عرفانی در اندیشة عطّار و مولوی

دوره 14، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 66-89

کورس کریم پسندی؛ شهرام احمدی


2. بررسی مقایسه‌ای مفهوم درد در اندیشه عطّار و مولوی

دوره 13، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 140-170

کورس کریم پسندی


7. گویایی و پویایی سکوت در گفتمان حکایات مصیبت‌نامۀ عطّار

دوره 13، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 67-83

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مریم رجبی نیا


9. مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطّار

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 73-95

حسین قاسمی فرد؛ رضا اشرف زاده؛ محمد قاسمی


10. قاف شهر آرمانی، سیمرغ شاه آرمانی

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 11-30

فاطمه حیدری


16. پیام‌های انسان‌ساز عرفان عطّار و مولانا برای بشر امروز

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 143-161

رضا اشرف زاده؛ مسعود ناروئی


17. نگاهی به بینش انتقادی عطّار نیشابوری

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 83-88

بتول فخر اسلام