کلیدواژه‌ها = موبدان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرکشی وزیران و موبدان در شاهنامه با استفاده از داده‌کاوی

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 100-131

لیلا قربانی قره تپه