تحلیل سبک‌شناسیک «مقالات شمس تبریزی» با رویکردی بر نظریه معناشناسی بنیادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

تأثیر عمیق و پردامنه شمس‌الدین محمّدبن علی‌بن ملک‌داد تبریزی و اثر گران‌سنگ وی مقالات شمس، بر قطب عرفان ایرانی‌اسلامی ما -مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی- بلامنازع است. از این روی، در این پژوهش کوشیده‌ایم، برخی عناصر سبک‌شناسانة این اثر سترگ را با رویکردی بر جدیدترین نظریة معناشناسی و تحلیل مؤلّفه‌های معنایی، نقد و بررسی کنم. پر واضح است که دلایل ارجمندی و ماندگاری این اثر باشکوه و تأثیر آن در پیشاهنگ‌بودن (آوانگارد‌بودن) آن در حوزه نقد تفکر جهانی از نتایج ارزشمند این پژوهش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها