بررسی تطبیقی پند و اندرز (حکمت) در اشعار ابوالفتح بُستی و سعدی‌شیرازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده

ادبیّات غنی ایران، ازجمله سرمایه‌های جاودانی و مایه فخر و مباهات در جهان است؛ زیرا سرزمین عزیزمان ایران، مهد شاعران و سخنوران فراوانی بوده که نامشان همچنان بر تارک جهان می‌درخشد. ما در این مقاله برآنیم تا موضوع حکمت عملی (اخلاق عملی) را در اشعار دو شاعر بررسی کنیم؛ «سعدی‌شیرازی» شاعر فارسی‌زبان دورة حکومت خوارزمشاهیان (اتابکان) و حمله مغول، قرن هفتم (ه.ق) و «ابوالفتح بُستی» شاعر عرب‌زبان دورة غزنوی، قرن چهارم (ه.ق). اشعار دو شاعر علاوه‌بر موضوعات شعری دیگر، سرشار از حکمت، پند و اندرز است که در این مجال، سعی داریم ضمن غور در اشعار دل‌انگیز هر دو شاعر، مضامین و معانی حکمت‌آمیز -که از طینتی پاک و ضمیری روشن- تراوش کرده، برچینیم و به تشنگان علم و اخلاق و ادب تقدیم کنیم تا گلزار معرفتی برای رسیدن به سعادت باشد

کلیدواژه‌ها