تعالیم و آموزه‌های اخلاقی و دینی در الهی‌نامه عطّار نیشابوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام‌نور

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات‌فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و مدرس دانشگاه پیام‌نور

چکیده

از شگفتیهای عالم اخلاق و عرفان و معنویت می‏توان به وجود تباری از شاعران و نویسندگان بزرگ یاد کرد که همواره در طول تاریخ و در هر شرایطی معلم اخلاق و انسانیت بوده و هستند و حکایات و اندرزهای آنان نشانه حکمت و معرفت عمیق آنهانسبت به خداوند و انسا‌ن‌ها است. برای شناخت شاعران پرداختن به حال آنان و عناصر زیبایی شعر کافی نیست بلکه پی بردن به عقاید و روحیات آنها کمک بیشتری به شناخت روحیه شاعران می‏کند. بهترین معیار و ملاک بررسی روحیه‏ی شاعران دقت در اشعار آنان است که اصطلاحاً فرزند جان آنان محسوب می‏شود. یکی از این پاکبازان و عارفان شیخ فریدالدین عطّارنیشابوری است. عطّارعلاوهبر جایگاهبلندیکهدر شعرونثروبلاغتسخندارد،نصیحت‌گریبزرگنیزهست. این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است بر آن است، برگزیده‏ترین مباحث اخلاقی و تعلیمی را در الهینامه که ناشی از تاثیر افکار و وسعت و عمق نفوذ معنوی اوست و برگرفته از آیات قرآن و احادیث نبوی و روایت‏های ائمه معصومین و عارفان بلند مرتبه است مشخص نماید. و سعی شده تا جایی‌که ممکن است هیچ بیتی که مضمون تعلیمی و اخلاقی دارد نادیده گرفته نشود.

کلیدواژه‌ها