ارزیابی و نقد شرح مثنوی رینولد. ا. نیکلسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

مولانا نزد اکثریت غربی‌ها یکی از بزرگترین معلمان معنوی جهان است و از همین جهت است که اشعار او را ترجمه می‌کنند و دربارة افکار و آثارش، کتاب‌ها و مقالات پژوهشی می‌نویسند و بدین وسیله راه را برای تحقیقات و مطالعات هرچه بیشتر در این خصوص هموار می‌کنند.این نوشتار با بررسی شرح مثنوی نیکلسون در تلاش است تا مهم‌ترین آسیب‌های موجود، در دو بخش مقدمه و شرح، طبقه‌بندی و بیان شود و به توصیف و نقد فرایند روش‌شناسی او پرداخته شود. این تحقیق نشان می‌دهد که شرح مثنوی نیکلسون در کنار محاسنی مانند:  مراجعه به منابع گسترده و مستند سازی مطالب، کاستی‌هایی نیز دارد. مهم‌ترین ضعف‌های موجود در مقدمه اثر عبارتند از: ، بی‌توجهی به ویژگی سبکی‌اثر، کم ‌توجهی به تبیین جایگاه‌اثر، عدم معرفی منابع‌تکمیلی. مهم‌ترین کاستی‌های موجود در شرح، عبارتند‌از: پیچیده کردن مفاهیم ساده، در بعضی موارد افراط و تفریط در توضیح ابیات، عدم ارجاع به شمارة آیات قرآنی .

کلیدواژه‌ها